L’AC40 està equipat amb sistemes de programari de vanguarda que proporcionen als navegants dades i idees en temps real per optimitzar el rendiment del vaixell. Aquests sistemes avançats requereixen un coneixement profund de la tecnologia i com utilitzar eficaçment les dades per obtenir una avantatge competitiu.

Sistemes de sensors: L’AC40 està equipat amb una sèrie de sensors que recopilen dades sobre diversos paràmetres com ara la velocitat del vent, la velocitat del vaixell, l’angle del foil i l’estat del mar. Els navegants han de ser competents en interpretar les dades d’aquests sensors per prendre decisions estratègiques sobre ajustaments del foil, ajustaments de la vela i maniobres del vaixell.

Eines d’anàlisi de rendiment: Els sistemes de programari de l’AC40 inclouen eines sofisticades d’anàlisi de rendiment que permeten als navegants analitzar el rendiment del vaixell en temps real i comparar-lo amb dades històriques. Això permet als navegants identificar punts forts i febles en la seva estratègia de navegació i fer ajustaments per optimitzar el rendiment.

L’AC40 està equipat amb un sistema hidràulic complex que controla diversos aspectes del vaixell, incloent els foils, la vela alar i el timó. Els navegants han de tenir un coneixement profund de com funcionen els controls hidràulics i com operar-los eficientment per optimitzar el rendiment del vaixell.

Anàlisi predictiu: Els sistemes de programari de l’AC40 també utilitzen l’anàlisi predictiva per anticipar canvis en les condicions de vent i mar, permetent als navegants prendre decisions proactives sobre ajustaments de la vela, ajustaments del foil i maniobres del vaixell. Això requereix un coneixement profund de com els canvis de condicions afecten el rendiment del vaixell i la capacitat d’interpretar dades complexes per prendre decisions informades.

Controls automatitzats: Els sistemes de programari de l’AC40 també inclouen controls automatitzats que ajusten els foils del vaixell, la vela alar i altres sistemes basats en paràmetres preestablerts i dades en temps real. Els navegants han de comprendre com funcionen aquests controls automatitzats i com utilitzar-los eficaçment per optimitzar el rendiment.


Control Manual: Navegant en l’Equilibri Subtil entre la Tecnologia i l’Habilitat Humana. En comparació amb l’AC40, l’AC75 es basa més en el control manual, requerint que els navegants confiïn en la seva habilitat, experiència i instints per optimitzar el rendiment del vaixell. Això requereix un conjunt diferent de habilitats i coneixements en comparació amb la navegació de l’AC40. Ajustaments Manuals dels Foils: A diferència de l’AC40, que té controls automatitzats dels foils, els navegants de l’AC75 han d’ajustar manualment l’angle dels foils basant-se en el seu judici i experiència. Això requereix una comprensió profunda de les forces hidrodinàmiques, les condicions del vent i del mar, i les característiques de rendiment del vaixell per fer ajustaments precisos dels foils.

Ajust Manual de les Veles: Els navegants de l’AC75 també han d’ajustar manualment les veles per optimitzar el rendiment. Això requereix un ull atent per a la forma de les veles, una comprensió de l’aerodinàmica i ajustaments constants basats en les condicions variables. Presa de Decisions Humanes: Mentre els sistemes informàtics de l’AC40 proporcionen dades en temps real i coneixements, els navegants de l’AC75 confien més en les seves habilitats de presa de decisions humanes. Això inclou decisions estratègiques sobre l’ajust de les veles, els ajustaments dels foils, la gestió del vaixell i les tàctiques basades en la seva experiència, intuïció i observacions. Optimització del Rendiment: Equilibrant la Tecnologia i l’Expertesa Humana Navegar en un AC40, amb els seus sistemes informàtics avançats, i en un AC75, amb un control més manual, requereixen conjunts d’habilitats i expertesa únics. No obstant això, la clau per optimitzar el rendiment en ambdós casos és trobar l’equilibri adequat entre la tecnologia i l’expertesa humana.

Comprensió de la Tecnologia: Els navegants han de tenir un coneixement profund dels sistemes informàtics de l’embarcació, incloent la interpretació de les dades dels sensors, les eines d’anàlisi de rendiment, l’anàlisi predictiva i els controls automatitzats. Això requereix un aprenentatge constant, entrenament i estar actualitzat amb els últims avenços tecnològics. Aplicació de l’Expertesa Humana: Els navegants també han de confiar en les seves habilitats, experiència i instints per prendre decisions informades basades en les dades proporcionades pels sistemes informàtics de l’embarcació. Això inclou comprendre els detalls dels ajustos dels foils, l’ajust de les veles, la maniobra del vaixell i les tàctiques, i prendre decisions estratègiques en funció de les condicions variables.